FlavouRising Life

Но Ра ॐ

Живота любя и се забавлявам, творчеството си с любов раздавам, и се радвам, че докосва вашите сърца….така полека и с усмивка ще се промени света. Чрез храната, символичните бутилки за вода, песните, танца и грижата за тялото е моят начин.

Ние  сме космични същества, едновременно материални и духовни, и единствено чрез физическото си тяло, можем да постигнем висока реализация и духовен растеж. 

Изключително важно е да поддържаме телата си в изправност и състояние на здраве и щастие.

СЪ-творци сме на живота, и той ни е даден за да му се радваме и всеки ден да го създаваме по образ  и подобие на това какво усещане и настроение носим у себе си.

Това, което очите ни виждат и сетивата възприемат в този човешки живот наричаме своя реалност.

Ето моите начини да я разкрасим, овкусим и ощастливим.

Обичам да пея ॐ  в поклон и благодарност за изобилието, даващо ни всичко необходимо да проявяваме най-доброто от себе си и да сбъдваме мечтите си ॐ ॐ ॐ