Йога Събития

Nature-Inspired Yoga

18 Март
 ОТ 19:00 Ч. ДО 21:00 Ч.

Nature-Inspired Yoga

ul. „Krum Popov“ 58, 1164 Sofia, Bulgaria
Събитие от ZEN и NoraOm.Com
✨ Nature-Inspired Yoga with Nora:
Embark on a journey of self-discovery and connection with Nora’s nature-inspired yoga practice. Drawing inspiration from the universal laws of nature and the wisdom of the ancient teachers, Nora invites you to explore the profound teachings of yoga.
‍♂️ About Nora: Nora’s yoga journey is deeply rooted in the teachings of her teacher, Ganga Puri Rox, who hails from the Sri Santosh Puri ashram in Haridwar, India. With reverence for the sacred sound of Om and devotion to the elements, Nora creates a space for students to harmonize with the natural world.
 What to Expect:
-Dive into yoga philosophy based on the Universal laws of nature and the primordial sound of Om.
-Cultivate devotion to the Sun in appreciation for the five elements that shape our world.
-Being into the unity of Shiva and Shakti.
-Explore creature postures to expand ego limits and develop compassion for all beings.
-Prepare for Samadhi, the balanced state of consciousness, through mindful practice.
-Experience the transformative power of yoga as you connect with yourself and the world around you.
️ Reserve Your Spot: Limited spots available! Secure your place at the session here – https://bit.ly/4c5WjSN
✅ Entry Fee: 30 BGN per person
Please fast from food and stimulating drinks at least 3 hours before the starting time. This will be helpful for your process.
 Time & Duration & Date: 19:00-21:00h,  Monday | March 18th, 2024
_______________________________________________________________________
✨ Вдъхновена от природата йога с Нора:
Впуснете се в пътуване на себеоткриване и връзка с вдъхновената от природата йога практика на Нора. Черпейки вдъхновение от универсалните закони на природата и мъдростта на древните учители, Нора ви кани да изследвате дълбоките учения на йога.
‍♂️ За Нора: йога пътуването на Нора е дълбоко вкоренено в ученията на нейния учител, Ганга Пури Рокс, който идва от ашрама Шри Сантош Пури в Харидвар, Индия. С благоговение към свещения звук на Ом и преданост към стихиите, Нора създава пространство за учениците да се хармонизират с естествения свят.
 Какво да очаквате:
-Ще се потопите във философията на йога, основана на универсалните закони на природата и първичния звук на Ом.
-Ще култивирате преданост към Слънцето в признателност за петте елемента, които оформят нашия свят.
-Да бъдеш в единството на Шива и Шакти.
-Ще изследвате позите на създанията, за да разширите границите на егото и да развиете състрадание към всички същества.
-Подгответе се за Самадхи, балансираното състояние на съзнанието, чрез съзнателна практика.
-Ще изпитате трансформиращата сила на йога, докато се свързвате със себе си и света около вас.
️ Резервирайте вашето място: Местата са ограничени! Осигурете си място, като се запишете тук:
https://bit.ly/4c5WjSN
✅ Входна такса: 30 лв. на човек
Моля, не консумирайте храна и стимулиращи напитки поне 3 часа преди събитието. Това ще бъде полезно за вас по време на практиката.

 Час, продължителност и дата: 19:00-21:00 ч,  понеделник | 18 март 2024 г.

Здраве
София, България

Запознайте се с домакините

ZEN
Страница · Услуга за алтернативна и холистична медицина
At Z.E.N. club we provide a sanctuary where practice, movement, and spirituality converge, offering a diverse array of disciplines
Join us and l…
NoraOm.Com
Страница · Здраве/Красота
Методи за разрастване на радостта, здравето и хармонията в живота, на базата на Аюрведа- Изкуството да бъдеш
ul. „Krum Popov“ 58, 1164 Sofia, Bulgaria
Улица Крум Попов 58, 1421 София, България
link to the Facebook event:
https://www.facebook.com/events/2003287080052085

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.